• Recyclingadvies schepen
  • Recyclingadvies schepen
  • Recyclingadvies schepen

Recyclingadvies

Recycling van schepen is een vak apart. Europese en Nederlandse wet- en regelgeving scheppen het kader voor een professionele en milieuvriendelijke manier van werken. TRA Shipping merkt in de praktijk dat de kennis daarover niet altijd voldoende is. Ons bedrijf geeft daarom niet alleen advies, maar werkt ook aan het vergroten van de kennis over de recyclingsector en milieuvriendelijk slopen.

TRA Shipping geeft informatie aan overheden, instanties en bedrijven die bij de binnenvaartsector betrokken zijn. Dat komt het milieu, de betrokken partijen en de sector ten goede. Stel dat het slopen van een schip niet op een correcte wijze gebeurt en er zou milieuschade ontstaan of gevaar voor de volksgezondheid, dan heeft dat gevolgen voor de reputatie van het bedrijf of de instantie die de opdracht tot slopen heeft gegeven. Met de juiste informatie kan dit eenvoudig worden voorkomen.

PraktijkvoorbeeldAdviseren en ontzorgen

Er ligt een schip aan de wal. De overheid wil een onteigeningsprocedure starten, maar heeft o.a. te maken met gevaarlijk afval. Gespecialiseerde kennis is nodig om het hele proces in goede banen te leiden en te zorgen voor een optimale kosten-batenverhouding.

Meerwaarde inschakeling TRA Shipping:

  • Kennis van zaken
  • Netwerken van deskundige partijen
  • Neemt het proces uit handen
  • Zorgvuldige werkwijze volgens alle milieurichtlijnen